Med Walter får du ett helt nytt sätt att investera dina sparpengar. Lite intressantare och betydligt mer personligt.